top of page

Samschdes, 10.09.2022

15:00-03:00 - Concerten an Animatioun ueschtert Maacher

16:00 - Opnam vum Lee, Wäikinnigin 2021, an d'Confrérie St. Cunibert

22:00 - Freedefeier laanscht Musel

bottom of page