top of page

The Luxembourg Wine Queen
2023 - Loredana

Léif Frënn vu Maacher a vun der Musel,

 

Ech sënn d’Anne-Catherine Schiltz, hunn 21 Joar a sënn zu Maacher opgewuess. Mäi Lycée hunn ech zu Iechternach gemaach an 2023 mam Premières-Diplom vun der 1C ofgeschloss. No eem Semester op der Uni Tréier fänken ech am September een Ausbildung als Hiewan un.

 

A meiner Fräizäit sënn ech vill am Stall bäi meim Päerd, së bäim CGDIS op der Ambulanz am Asaz, sénge bäim Jugendchouer Muselfénkelcher a sënn natierlech mat der Equipe vun der Wäikinnigin op sou munche Wäifester a Proufdeeg ënnerwee. 

Ech së vu kleenem un dorrech mein Famill enk mam Maacher Drauwen- a Wäifest verbonnen, dofir sënn ech och net di éischt Wäikinnigin a meiner Famill. Mein Mamm, d’Christiane Urwald, an 2 Schwestere vu meim Bopi, d’Marie-Thérèse an d’Nicole Urwald, haten och schonn di Éier, Drauwekinnigin, wéi et déi Zäit nach genannt ginn ass, ze sënn. 

2024 ass et dann elo u mir, fir als 74. Wäikinnigin is Stad Maacher, is Musel an hire goude Wäin ze representéieren. Zesumme mat meine Prinzessine Jill, Lynn an Anne freeën ech mech op dës edel Charge a sënn iwerzeegt, datt mir e flott Joar wäerten hunn.

Kommt de 6., 7. an 8. September op Maacher. Feiert mat is a genéisst bäi gouder Stëmmung déi eenzegaarteg Atmosphär vum Maacher Drauwen- a Wäifest!

Anne-Catherine

Wäikinnigin 2024

The Wine Queen Loredana with her princesses

Alina, Anne-Catherine, Inês, and Lynn

mt-logo_4c_header.png
bottom of page